top of page
IMG_6851_s.jfif

95 let oficiálního sportu v Oldřichovicích

 

Politická situace se za 95 let hodně krát měnila a to se odráželo i na společenském postavení nejen našeho, ale i celostátního sportu. Pokud budete pozorně poslouchat, zjistíte, že naše jednota 5x měnila svůj název. Dost často to bylo způsobeno politickým rozhodnutím nebo zákonem.

Nemohu začít jinak než samotným vznikem Tělocvičné jednoty Sokol Oldřichovice, která byla založená v listopadu 1926. Dokazuje to zápis z 1. schůze výboru, která proběhla v české státní škole dne 30. listopadu pod vedením prvního předsedy jednoty Jana Trombika. Pravděpodobně někdy předtím proběhla ustavující schůze včetně volby předsedy. Záznam o této schůzi jsme nikde nenašli, a tak datum 30. listopadu bereme jako datum založení.

Tehdejší tělocvičná jednota se tak zapojila do dění v už existující Obci Sokolské. Co je to vlastně ta Obec Sokolská. Byla založená v rozpadajícím se Rakousko-Uhersku v roce 1862 v Praze a jejím hlavním programem bylo cvičení, základy atletiky, skautské turistiky, ale také i společenský život jako divadelní představení, veřejná cvičení, koncerty a plesy. Hlavním heslem bylo TUŽME SE, pozdravem NAZDAR a oslovováním BRATŘE. Proto také v kronice a pokladní knize naší tělocvičné jednoty vidíme nejen záznamy ze sportovních cvičení, ale i záznamy z organizování společenských akcí jako plesy, divadelní představení, slety atd. Sokol hrál v Oldřichovicích významnou společenskou roli. Bylo to dáno i postavením jejího předsedy, který byl zároveň starostou.

V kronice jsou zaznamenány všechny zápisy z výborových schůzí za období 1926 až 1938. V pokladní knize jsou zase za toto období uvedeny všechny příjmové i výdajové položky. První položkou je příjem z divadelního představení „Nezvedená Lída“, která činila 6,80 Kčs. Hned po založení byla naše tělocvičná jednota obdarována okolními Sokoly z Paskova, Lázu, Orlové či Těrlicka v hodnotě celkem 95,- Kčs. Dary dávali i místní občané. Největší výdeje byly za tělocvičná nářadí. Vydělávali si na ně pořádáním plesů a veřejným cvičením spojeným s divadelním představením. Občas se objeví zajímavé až hodně netypické na dnešní poměry položky jako „oprava smyčce k čelu“ nebo „večeře muzikantům“. Výdaje i příjmy se od roku 1926 do roku 1938 významně navyšovaly. Možná i tehdejší inflací. A tak v roce 1935 byl hrubý příjem z plesu 1079,50 Kčs a cestovné a pohoštění muzikantům 350,- Kčs.

IMG_6851_edited.jpg

Záznamy končí v roce 1938 a posledními položkami je částka na obranu státu ve výši 300,- Kčs a půjčka panu Hrdému 5 000,- Kčs. Dá se předpokládat, že půjčka byla uložením peněz důvěryhodné osobě před blížícím se nástupem fašismu a světovou válkou. Je třeba si uvědomit, že Československá Obec Sokolská byla vedením německých fašistů označována za největší hrozbu pro tehdejší Německo, a to s ohledem na svou národní hrdost, organizovanost a sounáležitost. A proto také v noci ze 7. na 8. října 1941 bylo pozatýkáno ústřední vedení a vedení všech žup Sokola.

 

Hned po válce začíná Tělocvičná jednota Sokol Oldřichovice opět fungovat. A to 24.10.1945 už jako Sokol Oldřichovice. První položkou v pokladní knize je vrácení půjčky pana Hrdého a bratra Jana Trombíka. Asi byl pan Hrdý pouze vymýšlená osoba. Po válce už záznamy nejsou tak podrobné a pokladní kniha pouze vykazuje měsíční uzávěrky v podobě stavu účtu nebo pokladny.

V té době na místním hřišti u české školy (dnes ho známe jako sokoliště) se scházejí mladí lidé převážně sdružení v místním Sokole a provozují všechny možné sporty. V Sokole začínají vznikat nové a nové oddíly, které se pak účastní okresem organizovaných soutěží. Vzniká oddíl kopané. Fotbalisté trénují na sokolišti, které však rozměrově nevyhovuje podmínkám organizované soutěže, a tak staví fotbalové hřiště včetně sociální budovy na Tyrské. Na jaře 1954 je hřiště dokončeno a odehrán první oficiální fotbalový zápas. Záznamy z konce padesátých let a let šedesátých udávají, že např. v roce 1957 existovaly následující oddíly. Oddíl všeobecné průpravy – základy tělesné výchovy, oddíl lehké atletiky, odbíjené, kopané, cyklistiky, stolního tenisu, lyžování a ledního hokeje. V té době byl předsedou Karel Wojnar a vedoucím sportů Josef Matloch. Náčelníkem zase Ota Supík, který dodnes nevypustí žádné mistrovské utkání fotbalistů. Každý oddíl má své vedení v podobě výborů. Složení jednotlivých výborů je zaznamenáno v kronice. Sportovci Sokola velice často závodili ve více oddílech. Dost často byli navíc i ve vedení oddílů nebo jednoty.

Oddíl odbíjené byl v té době účastníkem okresního přeboru. Původně se přihlásil do krajské soutěže, ale protože nebylo možno zajistit kompletní sestavu, zůstalo v okresním přeboru. Většina odbíjenkářů byla totiž zároveň fotbalisty, cyklisty či hokejisty.

 

V roce 1957 se změnil název Sokola Oldřichovice na TJ Sokol Oldřichovice a řízení soutěží bylo pověřeno okresním či krajským výborům jednotlivých sportů. A to vše díky v prosinci 1952 přijatému zákonu o tělesné výchově a sportu. Bývalí činovníci Sokola se po únoru 1948 stáhli a pokračovali v odborech ZRTV. Celostátním Řídícím orgánem se stal Státní výbor pro TVS a v roce 1957 ČSTV, který existoval do roku 1990.

 

Zajímavým oddílem byl lední hokej, který asi neměl své kluziště. Alespoň tak soudím podle kroniky, kdy všechna utkání byla odehrána na ledě soupeře. V Třinci, Českém Těšíně, Jablunkově, Vendryni či Kanadě. Je vidět, že začátek a konec padesátých let byl, co se týče sportovních výsledků a práce v oddílech, nejlepší v dějinách sportu v Oldřichovicích. Svědčí o tom zachované články z tehdejšího tisku: Československého sportu čís. 47 ze dne 22.3.1957.

Ještě v roce 1954 měly Oldřichovice, obec ležící na úpatí Javorového v Těšínských Beskydech, jednotu s velmi čilým oddílem kopané, ledním hokejem a odbíjené, s družstvy cyklistů a lehkých atletů, v nichž vytrvalci bojovali dokonce v celostátním přeboru Sokola. Ale už v dalším roce nebylo o Sokole ani slyšet. Jako by jednota usnula. Až letos tj. v roce 1957 začalo svítat…….

 

Píše se rok 1963 a je vidět, že se něco začíná dít. Po 4 létech se objevuje další záznam. Je zvolen nový výbor v podobném složení, ale vyměněnými funkcemi a nová kniha zápisů. V té době pracují už jen 3 oddíly. Kopaná, lední hokej a Sportovní hry mládeže (SHM), což pro naši jednotu znamenalo lyžování.

 

V roce 1970 nastává další etapa v životě oldřichovického sportu. Do sportovního dění se zapojuje státní podnik TESLA TŘINEC, která se stává finančním partnerem a mění název na TJ Tesla Oldřichovice. Velký podnik, který zaměstnával skoro dva tisíc zaměstnanců či spíše zaměstnankyň vnáší do tělovýchovné jednoty nové myšlenky a potřebu reklamy. Státní podniky si díky sportovní reklamě a samozřejmě sportovním výsledkům dělají dobré jméno. Sportovcům se proplácejí lístky jak na dopravu, tak na bazén a saunu. Dostávají nové dresy a vůbec modernější sportovní zázemí.

V té době funguje pouze oddíl kopané, turistiky, ZRTV a rodí se nový oddíl. Je to oddíl golfu, který byl jedním ze dvou oddílů golfu v severomoravském kraji. Naši golfisté si hodně užili v této normalizační době. Státní představitelé je brali jako propagandisty kapitalistické kultury. Jednoho roku přišli golfisté o golfově upravovanou louku v Oldřichovicích u vodárny, kde trénovali na turnaje v Šilheřovicích. Byli to opravdoví gentlemani, vždy plní optimismu a entuziasmu. Proto se také po roce 1990 stali jádrem Beskydského golfového klubu v Ropici.

 

Díky velkému počtu žen v oddíle ZRTV se počet členů tělovýchovné jednoty navýšil na více než 300. Většina členek byla vedená pouze na papíře. Nicméně raritou v té době bylo družstvo fotbalistek v oddílu kopané.

V sezóně 1973-74 fotbalisté poprvé ve dvacetileté historii postoupili z okresního přeboru do krajské soutěže. V roce 1976 se vedení TJ rozhodlo zlikvidovat otřesný travnatý povrch na hřišti na Tyrské a nahradit ho ještě horší škvárou. Je pravda, že drtivá většina hřišť v našem kraji byla na tom stejně.

 

Ve druhé polovině 80-tých let funguje už jen oddíl kopané a oddíl golfu. Avšak oficiální sportovní utkání a soutěže z obce Oldřichovice zcela zmizely. S ohledem na expandující státní podnik Tesla, bylo třeba uvolnit prostory hřiště Na Tyrské a fotbalisté se stěhovali nejdříve na škvárové hřiště do Třince na Lesní a později na travnatý Borek. Golfisté trénují také na Borku. Celá 90-tá léta hráli naši fotbalisté krajskou soutěž, bohužel ne v Oldřichovicích, ale v Třinci. V této době už existoval pouze oddíl kopané. Golfisté se odstěhovali do Ropice na vlastní louku, ze které nakonec postupně vzniklo současné hřiště.

 

V roce 1997, kdy už vlastně neexistoval státní podnik Tesla, se naše tělovýchovná jednota přejmenovala na TJ Oldřichovice, o.s. a ve stejném roce byl zakoupen pozemek pro výstavbu dnešního sportovního areálu. Fotbalisté pořad trénovali na Borku a v Oldřichovicích začala výstavba hřiště. V květnu roku 2002 bylo převezeno a smontováno během necelého víkendu 36 unimo buněk z Třineckých železáren do dnešní podoby a do roka byla zprovozněna sociální budova. Fotbalisté se po 17 létech vrátili do Oldřichovic. Ve stejném roce vznikl oddíl stolního tenisu, který měl své sídlo nejdříve v Tyře U Liberdy a pak v Restauraci Miarka. Po 5 létech přešli stolní tenisté do jiné tělovýchovné jednoty. V období  2006-07 proběhla výstavba tréninkového hřiště. Na výstavbě současného areálu se velkou měrou podílel MÚ v Třinci, sponzoři a v neposlední řadě hrstka členů naší TJ, kteří dennodenně po dobu několika let trávili v tomto areálu U Lesa celý svůj volný čas.

 

Po vzniku České Unie Sportu a Fotbalové Asociace České Republiky jsme byli nucení transformovat své občanské sdružení z ministerstva vnitra do zapsaného spolku u krajského soudu ministerstva spravedlnosti. Takže se jmenujeme TJ Oldřichovice,z.s. Naše jednota má zatím pouze jeden oddíl. V oddíle kopané soutěží 4 družstva v okresním přeboru.

SPONZOŘI

kadlubiec.png
braintrast.png
autel mon.png
Autel.png
kovopol.png
t klimatizace.png
jelmark.png
bulawa.png
romtes.png
Snímek obrazovky 2022-10-31 073722.png
bottom of page