top of page
IMG_6851.jpg

TJ OLDŘICHOVICE

TJ Oldrichovice_logo_READY-1_edited.png

  • Idea, poslání, důvod existence a cíle organizace

Zapsaný spolek TJ OLDŘICHOVICE, z.s. je pokračovatelem tradice sportovních činností v Oldřichovicích. Spolek v jeho první podobě byl založen v roce 1926. V současné době spolek eviduje 111 členů (dospělých 46, mládeže 65). V rámci spolku působí oddíl kopané a stolního tenisu. Oddíl kopané sdružuje 4 družstva (přípravka, žáci, dorost a muži). Mládežníci se zúčastňují pravidelných soutěží řízených okresním fotbalovým svazem (OFS Frýdek-Místek), muži krajským fotbalovým svazem (KFS Moravskoslezský kraj). Všechna družstva pravidelně trénují pod vedením zkušených trenérů. Oddíl stolního tenisu zahájí soutěžní činnost na podzim r.2022.

Ve vlastnictví spolku jsou 2 fotbalová hřiště (hlavní a tréninkové). Tréninkové hřiště je zároveň využíváno dvěma ZŠ v obci, místními spolky a občany obce v rámci rekreačního odpočinku. Hřiště rovněž využívá mládež sousedního Fotbalu Třinec a HCO Třinec (mladí hokejisté v letní přípravě).

11. června 2020 proběhla kolaudace nové sociální budovy a sportovní haly. Tato nová investice je součástí sportovního areálu. Sociální budova slouží pro oddíly jako šatny pro sportující družstva a jejich trenéry. Součástí sociální budovy je klubovna a sanitární místnost jako zázemí pro spolek TJ Oldřichovice. Nová hala je přizpůsobena na provozování minikopané, badmintonu, volejbalu, stolního tenisu a jiných sportů. Stejně jako fotbalová hřiště je využívána místními spolky a občany obce.

Posláním spolku je pokračovat v dlouholeté tradici provozování sportu v obci a cílem je přivést mládež ke sportu s ohledem na rozvoj jejich tělesné kondice a pobytu v přírodě. Uvolnit se od jejich školních povinností.

IMG_6852_edited.jpg
  • Orgány organizace

 

Dozorčí rada :             Petr Novotný st., předseda

                                    JUDr. Stanislav Kadlubiec, člen

                                    René Wilk, člen

Výkonný výbor :          Ing. Česlav Marek, předseda

                                    Ing. Josef Jadamus, místopředseda

                                    Ing. Bogdan Huczala, tajemník

                                    Ing. Roman Huťka, předseda oddílu kopané

                                    Ing. Karel Turoň, člen

                                    Ing. Ivo Žižka, člen

                                    Milan Vacho, člen

                                    Martin Kantor, předseda stolního tenisu

                                    Ing. Michal Niemiec, člen

                                    Ing. Svatopluk Gandera, člen

                                    Milan Adámek, člen

                                    Radek Janeček, člen

                                    Ing. Petr Bonacina, člen

                                   

Zpráva DR :                 Dozorčí rada spolku po celý rok pravidelně kontrolovala, zda aktivity spolku jsou                                         v souladu se stanovenou a platnou legislativou.

Zpráva VV :                 Výkonný výbor se scházel pravidelně 1x měsíčně v sídle spolku. Jeho činnosti bylo                                      koordinovat sportovní a hospodářské činnosti spolku jako celku. VV konstatuje, že                                      rok 2021 byl jak po hospodářské, tak i po sportovní stránce úspěšný.

SPONZOŘI

kadlubiec.png
braintrast.png
autel mon.png
Autel.png
kovopol.png
t klimatizace.png
jelmark.png
bulawa.png
romtes.png
Snímek obrazovky 2022-10-31 073722.png
bottom of page